zaterdag 7 april 2012

weggeven

Als afsluiting van de Vasten heb ik vandaag heel veel weggegeven. Van judopak tot puzzels en heel veel boeken. Het meeste is naar een organisatie die de opbrengst van de rommelmarkt besteedt aan ontwikkelingswerk. En verder heb ik in de kring om me heen het een en ander uitgedeeld. Oké oké, ook een beetje eigenbelang want we zijn hier tenslotte bezig met ruimte maken.